Borçalı

Bortschali (georgisch ბორჩალო, aserbaidschanisch Borçalı) ist eine historische Landschaft im südöstlichen Georgien. Bis 1947 war es zugleich der Name der Stadt Marneuli. Der Name stammt aus der aserbaidschanischen Sprache.

Die Landschaft Bortschali liegt im östlichen Teil der georgischen Verwaltungsregion Kwemo Kartlien auf dem Gebiet der Rajone Marneuli, Gardabani und Bolnissi. Sie grenzt an Aserbaidschan und Armenien. Bis zum 1736 gehörte sie zum Sultanat Bortschali [1].

Die Stadt Bortschali wurde 1947 in Marneuli umbenannt. Der Name Marneuli stammt aus der georgischen Sprache. [2].

Sowohl in der Stadt wie in der Region bilden die Aserbaidschaner die größte Bevölkerungsgruppe, gefolgt von Georgiern, Armeniern, Griechen und Russen.

Einzelnachweise

 1. [1]
 2. Motionprojekt des Parlamentarische Versammlung des Europarates

Wikimedia Foundation.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

 • salıx — (Borçalı, Gədəbəy, Gəncə, Xanlar, Qazax, Şəmkir, Tərtər) 1. xəbər 2. soraq ◊ Salığını almax (Gəncə) – 1. xəbərini almaq; 2. sorağını almaq. – Salığını almışam, gedif alajam. Salıx vermax (Meğri) – tanışlıq vermək. – Salıx verdim ki, man Nüyədi… …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

 • doηqar — (Borçalı, Hamamlı, Qazax, Tərtər, Tovuz) 1. əyri, əyilmiş (Borçalı, Hamamlı, Qazax, Tovuz). – Uşağın beli doηqardı (Hamamlı); – Doηqar adam yavaşyavaş gedər yolu (Borçalı) 2. qozbel (Tərtər). – Bizim dildə adamın belində olan xuza doηqar de:illər …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

 • əmbiz-əmbiz — (Borçalı, Gədəbəy, Xanlar, Qazax, Tovuz) 1. topa topa (Tovuz) 2. salxım salxım (Borçalı, Gədəbəy, Xanlar, Qazax) – Damnan buz əmbiz əmbiz sallanıf (Borçalı); – Bıldır ağaşdarda meyvə əmbizəmbizidi (Qazax); – Bi:lləri meyvə əmbizəmbiz gətirif… …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

 • balığudan — (Borçalı, Göyçay, Qazax) vağ (balıqla qidalanan boğazı uzun quş). – Balğudan da quşdu, balıx ye:ir (Borçalı) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

 • bəlyə — (Borçalı, Gədəbəy, Qazax, Tovuz) bax bəliyə. – Əli Əmirqulunun qızına bəlyə apardı (Borçalı); – Qızə:lən bəlyə heş xoşumə:lmədi mə:m (Gədəbəy) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

 • bırzılıx — (Borçalı, Xanlar) kobudluq, zırramalıq. – Ə, bırzılığıηı get meşədə elə (Borçalı) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

 • bijərtdəx’ — (Borçalı, Qazax) bax bijəltəx’ II. – Yaman bijərtdəx’ uşaxdı (Borçalı) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

 • birbağıra — (Borçalı, Qazax) bax birbağır (3 cü məna). – Abbasnan Hasan birbağırdı. (Borçalı) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

 • bursalax — (Borçalı, Qazax, Tovuz) boran, çovğun. – Bursalax qalxdı, tez oluη, malı dama dolduruη (Borçalı); – Savax hava bursalax olajax (Qazax) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

 • buyruxçu — (Borçalı, Qazax, Tərtər) kuryer, idarə xidmətçisi. – Yusif buyruxçudu (Borçalı); – Həsən idarədə buyruxçudu (Qazax); – Buyruxçu idarada işdiyir (Tərtər) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”