Antipode
Antipoden-Globus
Weltkarte der Antipoden

Antipoden (von griechisch ἀντί antí „gegen“ und πούς, Genitiv: ποδός poús, podos „Fuß“, wörtlich „Gegenfüßer“; latinisiert: „Antipodes“) ist die Bezeichnung

 • für die Menschen, die auf der anderen Seite der Erdkugel leben (sozusagen mit ihren Füßen denen des Betrachters zugewandt)
 • für die dort auf der anderen Seite einer kugelförmigen Erde liegenden Gebiete

Inhaltsverzeichnis

Vorstellungen in der Geschichte

Die Möglichkeit der Existenz von Menschen auf der gegenüberliegenden Seite der Erdkugel war bis in die Neuzeit hin umstritten.

Auseinandersetzung in der Antike

In der Antike wurden unterschiedliche Weltbilder nebeneinander her vertreten. Bei den Verfechtern einer kugelförmigen Erde stellte sich die Frage nach möglichen Bewohnern der gegenüberliegenden Erdhälfte. Pythagoras, Platon, Cicero und andere Autoren der Antike hielten die Existenz von Antipoden für möglich. Der führende antike Geograph Strabo hingegen lehnte sie als haltlose Spekulation ab.

Für Laktanz (250–325 n. Chr.) war die Vorstellung von Antipoden einfach absurd: „Was verkünden denn jene, die meinen, es gebe Antipoden, die uns die Füße zukehren? Ja, wer ist denn so töricht wie der, der glaubt, es gebe Menschen, deren Füße über den Köpfen sind? Oder wo das, was bei uns herunter zeigt, nach oben hängt? Wo Pflanzen und Bäume nach unten wachsen? Wo Regen und Schnee und Hagel zur Erde nach oben fallen?“[1] Mit dieser für ihn offenkundigen Unsinnigkeit der Idee begründete er auch seine Ablehnung der Kugelgestalt der Erde.

Am Ende der Antike schloss sich der Kirchenvater Augustinus (354–430) der Ablehnung der Antipoden an, auch wenn er eine Kugelgestalt der Erde für möglich hielt. Sein Zeitgenosse Martianus Capella hingegen, dessen Hauptwerk in der Zeit des europäischen Mittelalters stark verbreitet war, ließ die Gegenseite der Erde bewohnt sein.[2]

Mittelalter

Auch wenn im Mittelalter kaum jemand an eine flache Erde glaubte, hielt man aus geographischen, philosophischen und theologischen Gründen die Existenz von Menschen auf der anderen Erdseite überwiegend nicht für möglich.

Geographisch spielte dabei die Vorstellung eine Rolle, dass in der Äquatorgegend eine große Hitze herrsche, die eine Durchquerung unmöglich mache. Aus diesem Grunde könne niemand auf die andere Erdhälfte gelangt sein. Dies hängt mit der Überzeugung vom gemeinsamen Ursprung aller Menschen ab, der auch in der Schöpfungsgeschichte der Bibel zum Ausdruck kommt. Außerdem könne Christi Missionsauftrag nicht erfüllt werden und wäre unsinnig, sollten Menschen unerreichbar auf anderen Kontinenten leben. Hinzu kam die Vorstellung, dass die Erdkugel außerhalb der Erdteile Asien, Afrika und Europa ganz von Wasser bedeckt sei.

Noch 1496 bestritt der Gelehrte Zacharias Lilius mit diesem Argument die Existenz der Antipoden, als er die ersten Berichte des Kolumbus diskutierte. Die folgenden Berichte des Kolumbus und anderer Entdecker führten dann schnell zur Einsicht, dass auf der anderen Erdseite doch Leben möglich sei.[3]

Heutiger Wortgebrauch

Antipodenkarte der Erde

Heute bezeichnet man als Antipoden einfach zwei sich auf der Erdoberfläche gegenüberliegende Punkte, so dass man zwischen diesen beiden Punkten eine gerade Verbindungslinie durch den Erdmittelpunkt legen könnte. Neuseeland befindet sich auf der Spanien entgegengesetzten Seite des Globus. Australien und Neuseeland werden (aus gesamteuropäischer Perspektive) auch gemeinsam als Antipoden bezeichnet.

Im übertragenen Sinn werden damit auch (intellektuelle, politische usw.) Gegner mit entgegengesetzten, in der Regel unvereinbaren und/oder unversöhnlichen Anschauungen und Auffassungen oder Interessen bezeichnet (Antagonismus).

Weblinks

Einzelnachweise

 1. 12 Divin. inst. 3, 24: „Quid illi qui esse contrarios vestigiis nostris antipodas putant num aliquid locuntur? Aut est quisquam tam ineptus qui credat esse homines quorum vestigia sint superiora quam capita? Aut ibi quae aput nos iacent, inversa pendere, fruges et arbores deorsum versus crescere, pluvias et nives et grandines sursum versus cadere in terram?“ nach Klaus Anselm Vogel: Sphaera terrae – das mittelalterliche Bild der Erde und die kosmographische Revolution.
 2. Klaus Anselm Vogel: Sphaera terrae – das mittelalterliche Bild der Erde und die kosmographische Revolution. S. 66ff
 3. Vogel zu Lilius bes. S. 406ff.

Wikimedia Foundation.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

 • antipode — [ ɑ̃tipɔd ] n. m. • 1372; lat. antipodes; gr. antipous, podos, de anti et pous, podos « pied » 1 ♦ Vx Individu, peuple qui, par rapport à un autre, habite un point du globe diamétralement opposé. « Pythagore disait que la terre était ronde [...]… …   Encyclopédie Universelle

 • Antipode — Sm Mensch mit entgegengesetzter Eigenart, Gegenspieler erw. fach. (16. Jh., Bedeutung 18. Jh.) Entlehnung. Entlehnt aus l. antipodes ( Pl.), dieses zu gr. antípodes ( Pl.), zum Adjektiv antípous ( podos) gegenfüßig, die Füße umgekehrt habend , zu …   Etymologisches Wörterbuch der deutschen sprache

 • Antipode — or Antipodes may refer to:* Antipode (journal), an academic journal * Antipode (mathematics), the point which is diametrically opposite another point on a sphere * Antipode (mathematics) , the convolution inverse of the identity on a Hopf algebra …   Wikipedia

 • antipode — ANTIPODE. s. m. Celui qui habite dans un endroit de la terre, que l on considère par rapport à un autre endroit diamétralement opposé. Il se dit plus ordinairement au pluriel. Les Antipodes. Ces peuples sont nos Antipodes. [b]f♛/b] Il se dit Des… …   Dictionnaire de l'Académie Française 1798

 • antipode — ANTIPODE. s. m. Celuy qui habite dans un endroit de la terre, consideré par rapport à un autre endroit qui y est diametralement opposé. Il se dit plus ordinairement au pluriel. Aller aux Antipodes. ces peuples sont nos antipodes. On dit prov. qu… …   Dictionnaire de l'Académie française

 • Antipode — An ti*pode, n. One of the antipodes; anything exactly opposite. [1913 Webster] In tale or history your beggar is ever the just antipode to your king. Lamb. [1913 Webster] Note: The singular, antipode, is exceptional in formation, but has been… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Antipode — Antipode,der:⇨Gegner(2) Antipode→Gegner …   Das Wörterbuch der Synonyme

 • antipode — I noun absolute difference, adverseness, adversus, antimony, antipathy, antipodes, antipole, antithesis, collision, conflict, contradiction, contradistinction, contraindication, contraposition, contrariety, contrariness, contrary, contrast,… …   Law dictionary

 • antípode — adj. 2 g. s. 2 g. O mesmo que antípoda …   Dicionário da Língua Portuguesa

 • antipode — antithesis, contrary, opposite, contradictory, antonym (see under OPPOSITE adj) …   New Dictionary of Synonyms

 • Antipode — »auf dem gegenüberliegenden Punkt der Erde lebender Mensch«, übertragen auch: »Gegenspieler«: Das Fremdwort ist seit dem 16. Jh. als geographischer Terminus bezeugt, anfänglich nur in der Pluralform »Antipoden«. Es geht zurück auf gleichbed.… …   Das Herkunftswörterbuch

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”