προς-φθεγκτικός

προς-φθεγκτικός, ή, όν, anredend, begrüßend, Schol. Soph. Phil. 1056.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”