προς-χρηστέος

προς-χρηστέος, noch dazu zu brauchen; Plat. Legg. IV, 713 a.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”