προς-χρώννῡμι

προς-χρώννῡμι (s. χρώννυμι), anfärben, anstreichen, Sp.; auch φϑαρτικὰς δυνάμεις προςχρωσϑείσας τοῖς ἐδέσμασι, D. Sic. 19, 33.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”