πρωτο-τυπία

πρωτο-τυπία, , die Eigenschaft eines πρωτό-τυπον, eines Stammwortes, Eust. 38, 17.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”