προς-ωποῦττα

προς-ωποῦττα, , statt προςωπόεσσα, ein Gefäß mit einem Gesichte, Poll. 2, 48.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”