προς-όχθισμα

προς-όχθισμα, τό, Unwille worüber, Abscheu, Sp.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”