πρωτο-τοκεῖς

πρωτο-τοκεῖς, οἱ, die Voreltern, Tzetz. P. H. 538.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”