προς-απ-ερείδομαι

προς-απ-ερείδομαι, sich worauf stützen, lehnen, τινί, übertr., beim Disputiren sich bes. auf Etwas stützen, um seinen Satz zu behaupten, Pol. 3, 21, 3, ἐπί τι.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”