προς-α-πιστέω

προς-α-πιστέω, dabei ungläubig sein, Aristaenet. 2, 14.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”