προς-απ-εκ-δύομαι

προς-απ-εκ-δύομαι (s. δύω), pass., sich noch dazu ausziehen, Sp.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”