προς-απ-αγγέλλω

προς-απ-αγγέλλω, außerdem verkünden, ansagen; Xen. Hell. 4, 3, 1; D. Sic. 11, 4 u. a. Sp.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”