προς-απο-πειράομαι

προς-απο-πειράομαι, dazu, dabei, noch einmal versuchen (?).


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”