προς-απο-σφάττω

προς-απο-σφάττω, noch dazu abschlachten, morden (?).


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”