προς-απο-χράομαι

προς-απο-χράομαι, noch dazu verbrauchen, tödten, Schol. Eur. Hipp. 58.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”