προς-απο-δύομαι

προς-απο-δύομαι (s. δύω), noch dazu abziehen, Sp., wie Plut. conj. praec. p. 413; Greg. Naz.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”