προς-αποῤ-ῥαίνω

προς-αποῤ-ῥαίνω (s. ῥαίνω), dazu spritzen, Ael. H. A. 9, 63.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”