πρωτο-φόρημα

πρωτο-φόρημα, τό, die erste Frucht, welche die Erde trägt, Long. 3, 8.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”