προς-αστειάζομαι

προς-αστειάζομαι, noch dazu Scherz treiben, einen Scherz hinzufügen, Polyb. frg. 109.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”