προς-αυαίνομαι

προς-αυαίνομαι, pass., dabei, daran geheftet verdorren, hinschwinden, σὸν δέμας πέτραις προςαυαινόμενον, Aesch. Prom. 147.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”