προς-αυλέω

προς-αυλέω, dazu (die Flöte) blasen; μέλος, Ar. Eccl. 892; Plut. Demetr. 53.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”