προς-αυλίζομαι

προς-αυλίζομαι, mit dem aor. pass. u. med., sich dabei aufhalten od. lagern (?).


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”