προς-αφ-ικνέομαι

προς-αφ-ικνέομαι (s. ἱκνέομαι), hinzu- oder hinankommen; Thuc. 8, 30; Strat. 27 (XII, 185).


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”