προς-αφ-αιρέω

προς-αφ-αιρέω (s. αἱρέω), noch dazu wegnehmen, med. noch dazu für sich wegnehmen, τινί τι, Is. 1, 2, Dem. 20, 35 u. Sp., wie Luc. amor. 36.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”