προς-βωμο-λοχεύομαι

προς-βωμο-λοχεύομαι, gegen Einen den Schmeichler machen, Hesych.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”