προς-νωμάω

προς-νωμάω, sich hinzubewegen, hinzugehen, εἰς ὕδωρ, Soph. Phil. 709.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”