προς-επ-απειλέω

προς-επ-απειλέω, noch dazu drohen; D. Cass. 38, 35; τινί, 41, 33.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”