προς-επ-αράομαι

προς-επ-αράομαι, noch dazu anwünschen, τινί τι, Suid.; D. Cass. 41, 38.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”