προς-επ-αυρίσκομαι

προς-επ-αυρίσκομαι (s. ἐπαυρίσκομαι), noch dazu theilhaft werden, genießen, τινός, Hippocr.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”