προς-επι-πονέω

προς-επι-πονέω, nach dazu, noch mehr arbeiten, Arbeit od. Mühe haben, προςεπιπονεῖν ἀκούοντας, noch die Mühe od. Last haben zuzuhören, Aesch. 2, 44.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”