προς-επι-πλήσσω

προς-επι-πλήσσω (s. πλήσσω), att. -ττω, noch dazu darauflosschlagen, bes. übertr., noch darauf losschelten?


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”