προς-επ-ερωτητής

προς-επ-ερωτητής, , der noch dazu Fragende, zweiter Frager, Sp.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”