προς-επι-συν-άπτω

προς-επι-συν-άπτω, noch dazu, damit verknüpfen (?).


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”