προς-επι-σφρᾱγίζομαι

προς-επι-σφρᾱγίζομαι, noch dazu mit seinem Siegel bestätigen, übh. noch dazu bestätigen; προςεπισφραγιζόμενοι τὴν ἀγαϑὴν τύχην ἐν τῇ πόλει εἶναι, Dem. ep. 4; S. Emp. adv. phys. 1, 192.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”