προς-επ-ισχῡρίζω

προς-επ-ισχῡρίζω, noch dazu, noch mehr verstärken, D. Cass. 40, 39.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”