προς-επι-σωρεύω

προς-επι-σωρεύω, noch dazu anhäufen; Nicom. arithm. 1, 16; ἔτι πλείονα, Arr. Epict. 1, 2, 24.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”