προς-επι-σεμνύνω

προς-επι-σεμνύνω, noch dazu, noch mehr ehren, ehrerbietig behandeln, D. Cass. 51, 21.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • προσεπεσέμνυνε — προσεπεσέμνῡνε , πρός , ἐπί σεμνύνω exalt aor ind act 3rd sg προσεπεσέμνῡνε , πρός , ἐπί σεμνύνω exalt imperf ind act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”