προς-επι-σῑτίζομαι

προς-επι-σῑτίζομαι, sich noch mehr Getreidevorräthe dazu anschaffen, Pol. 1, 29, 1.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”