προς-επι-τροπεύω

προς-επι-τροπεύω, Einen noch länger bevormunden, τινά; pass., ἓξ ἔτη προςεπετροπεύϑην ὑπ' αὐτῶν, Dem. 27, 63.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”