προς-επι-τέρπομαι

προς-επι-τέρπομαι (s. τέρπω), sich noch dazu, noch mehr ergötzen, Ar. Ran. 232.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”