προς-επι-φωνέω

προς-επι-φωνέω, noch dazu sagen, hinzusetzen, Plut. Cat. min. 27.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”