προς-επι-φοιτάω

προς-επι-φοιτάω, oft, gewöhnlich dazu hingehen, -kommen, Philo.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”