προς-επι-φημίζω

προς-επι-φημίζω, noch dazu ins Gerede bringen, ein Gerücht verbreiten, Strab. XVII.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”