προς-επι-χαρίζομαι

προς-επι-χαρίζομαι, aus Gefälligkeit noch dazugeben, willfahren, Xen. Hipparch. 3, 2.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”