προς-επι-χειρέω

προς-επι-χειρέω, noch dazu angreifen, zw.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”