προς-επι-χώννῡμι

προς-επι-χώννῡμι (s. χώννυμι), noch dazu daraufschütten, Plut. abs. stoic. op. 3.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”