προς-επι-κρατέω

προς-επι-κρατέω, noch dazu, noch ferner siegen, die Oberhand behalten, D. Cass. 44, 27.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”