προς-επι-κρεμάννῡμι

προς-επι-κρεμάννῡμι (s. κρεμάννυμι), noch dazu anhängen, darauf, darüber hängen, Hippocr.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”