προς-επι-γεννάω

προς-επι-γεννάω, noch dazu hervorbringen, Theophr.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”